Hľadaný výraz: 1Mach 1,25, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
25 Na jeho rozkaz sa dialo vraždenie a z jeho rečí vyznievala bezočivá namyslenosť.

1

mail   print   facebook   twitter