Hľadaný výraz: 1Mach 1,23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 Vošiel namyslene do svätyne a vzal zlatý oltár, svietnik so všetkým príslušenstvom, stôl predkladných chlebov, džbány, misy a zlaté misky, oponu, vence a zlatú ozdobu na priečelí chrámu a vôbec poodlupoval všetko.

1

mail   print   facebook   twitter