Hľadaný výraz: 1Mach 1,21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
21 Po porážke Egypta sa Antiochus roku stoštyridsiateho tretieho vrátil a tiahol proti Izraelu

1

mail   print   facebook   twitter