Hľadaný výraz: 1Mach 1,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 I tiahol na Egypt s ohromným vojskom, s vozmi a slonmi, s jazdcami a s veľkým loďstvom;

1

mail   print   facebook   twitter