Hľadaný výraz: 1Mach 1,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 nahrádzali si predkožky a odpadli od svätej zmluvy. Spriahli sa s pohanmi a zapredali sa za otrokov vierolomníkom.

1

mail   print   facebook   twitter