Hľadaný výraz: 1Mach 1,12-14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 V tých dňoch povstalo niekoľko izraelských zlosynov a prehovorili mnohých takýmito rečami: „Poďme a zbratajme sa s (pohanskými) národmi, ktoré sú okolo nás! Veď odkedy sme sa od nich odlučovali, postihlo nás všelijaké nešťastie!“ 13 Tento návrh sa im pozdával 14 a niektorí z ľudu boli aj ochotní ísť ku kráľovi. Tak dostali plnú moc zavádzať pohanské mravy.

1

mail   print   facebook   twitter