Hľadaný výraz: 1Mach 1,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Z nich vyšiel nešľachetný výhonok, Antiochus Epifanes, syn kráľa Antiocha a niekdajší rukojemník v Ríme. Kráľom sa stal v stotridsiatom siedmom roku gréckej vlády.

1

mail   print   facebook   twitter