Hľadaný výraz: 1Mach 1,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Keď vytiahol Alexander, syn Filipa Macedónskeho, z krajiny Chitim a porazil Dária, kráľa (ríše) Peržanov a Médov, stal sa ako prvý z Grékov jeho nástupcom vo svetovláde.

1

mail   print   facebook   twitter