Hľadaný výraz: 1Krn 9,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Zo Selovcov: prvorodený Asaiáš a jeho synovia.

1

mail   print   facebook   twitter