Hľadaný výraz: 1Krn 9,35, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
35 V Gabaone však býval otec Gabaona Jehiel - meno jeho manželky bolo Maácha -

1

mail   print   facebook   twitter