Hľadaný výraz: 1Krn 9,33, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
33 Toto sú speváci, pohlavári levitických rodín, ktorí sa zdržiavali v komorách, lebo vo dne i v noci na nich čakala robota …

1

mail   print   facebook   twitter