Hľadaný výraz: 1Krn 9,32, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
32 Niektorí z Kaátových synov, z ich bratov, mali na starosti predkladné chleby, aby ich pripravili každú sobotu.

1

mail   print   facebook   twitter