Hľadaný výraz: 1Krn 9,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 V Jeruzaleme bývali niektorí zo synov Júdu, zo synov Benjamína, zo synov Efraima a Manassesa:

1

mail   print   facebook   twitter