Hľadaný výraz: 1Krn 9,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Prví obyvatelia boli tí, ktorí (sa osadili) na svojich majetkoch, vo svojich mestách: Izraeliti, kňazi, leviti a chrámoví sluhovia.

1

mail   print   facebook   twitter