Hľadaný výraz: 1Krn 9,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 V Kráľovskej bráne na východ až do dneška sú oni vrátnikmi tábora levitov.

1

mail   print   facebook   twitter