Hľadaný výraz: 1Krn 9,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Všetkých Izraelitov spočítali a sú zapísaní v Knihe izraelských (a júdskych?) kráľov. Pre ich nevernosť ich odviedli do zajatia do Babylonu.

1

mail   print   facebook   twitter