Hľadaný výraz: 1Krn 7,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Ich bratia vo všetkých Isacharových rodoch sú bojovníci. Spolu ich napočítali osemdesiatsedemtisíc.

1

mail   print   facebook   twitter