Hľadaný výraz: 1Krn 7,28, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
28 Ich majetok a sídla boli Betel a jeho osady, na východe Noran, na západ Gazer a jeho osady, Sichem a jeho osady až po Azu a jej osady.

1

mail   print   facebook   twitter