Hľadaný výraz: 1Krn 7,23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 Potom vošiel k svojej manželke a ona počala a porodila syna, ktorému dal meno Beria, lebo to bolo v nešťastí jeho domu.

1

mail   print   facebook   twitter