Hľadaný výraz: 1Krn 7,21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
21 jeho syn Zabad, jeho syn Sutala a jeho syn Ezer a Elad. Tých zabili domorodí Géťania, lebo zišli dolu vziať im dobytok.

1

mail   print   facebook   twitter