Hľadaný výraz: 1Krn 7,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Synovia Tolu: Ozi, Rafaiáš, Jeriel, Jemai, Jebsem a Samuel, pohlavári svojich rodín. K Tolovi patrili bojovníci podľa svojich rodov. Ich počet bol za Dávidových čias dvadsaťdvatisícšesťsto.

1

mail   print   facebook   twitter