Hľadaný výraz: 1Krn 7,14-15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Manassesovi synovia … Esriel …, ktorých porodila jeho aramejská vedľajšia žena. Porodila Galaádovho otca Machira. 15 Machir si však vzal za manželku sestru Hafima a Safana; meno ich sestry bolo Maácha … Meno druhého bolo Salfád. Salfád mal dcéry.

1

mail   print   facebook   twitter