Hľadaný výraz: 1Krn 6,55, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
55 A z polovice Manassesovho kmeňa Aner a jeho pastviny a Balám a jeho pastviny ostatným rodom Kaátových synov.

1

mail   print   facebook   twitter