Hľadaný výraz: 1Krn 6,39, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
39 A toto sú ich sídla, totiž Áronových synov rodu Kaátovcov, podľa ich okresov a obvodov, ako im pripadli žrebom:

1

mail   print   facebook   twitter