Hľadaný výraz: 1Krn 6,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 A toto sú tí, ktorých Dávid ustanovil na spev v Pánovom dome odvtedy, keď sa archa dostala na pokoj.

1

mail   print   facebook   twitter