Hľadaný výraz: 1Krn 6,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Samuelovi synovia: … , prvorodený, a druhý Abiáš.

1

mail   print   facebook   twitter