Hľadaný výraz: 1Krn 5,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Bál, syn Azazu, syna Joelovho syna Samu, býval v Aroeri až po Nebo a Bálmeon.

1

mail   print   facebook   twitter