Hľadaný výraz: 1Krn 5,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 jeho syn Béra, ktorého odviedol do zajatia asýrsky kráľ Telgatfalnasar; on bol kniežaťom Rubenovcov.

1

mail   print   facebook   twitter