Hľadaný výraz: 1Krn 5,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Synovia Rubena, Izraelovho prvorodeného, (sú teda): Enoch, Falu, Esron a Karmi …

1

mail   print   facebook   twitter