Hľadaný výraz: 1Krn 5,26, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
26 Preto Boh Izraela povzbudil ducha asýrskeho kráľa Fúla - ducha asýrskeho kráľa Telgatfalnasara - a on odviedol Rubenovcov, Gadovcov a polovicu Manassesovho kmeňa do zajatia do Lahely, do Habora, do Ary a k rieke Gozan až po dnešný deň.

1

mail   print   facebook   twitter