Hľadaný výraz: 1Krn 5,23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 Synovia polovice Manassesovho kmeňa bývali v kraji od Bášanu až po Bál-Hermon, Sanir a vrch Hermon. Bolo ich veľa.

1

mail   print   facebook   twitter