Hľadaný výraz: 1Krn 5,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 viedli vojnu proti Agarejcom, Iturejcom, Nafisovi a Nodabovi.

1

mail   print   facebook   twitter