Hľadaný výraz: 1Krn 5,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Týchto všetkých spočítali za čias júdskeho kráľa Joatama a za čias izraelského kráľa Jeroboama.

1

mail   print   facebook   twitter