Hľadaný výraz: 1Krn 5,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Bývali v Galaáde, v Bášane a k nemu priliehajúcich osadách a na všetkých pastvinách Saronu až po ich končiny.

1

mail   print   facebook   twitter