Hľadaný výraz: 1Krn 5,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Gadovi synovia bývali naproti nim v krajine Bášan až po Selchu:

1

mail   print   facebook   twitter