Hľadaný výraz: 1Krn 5,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Za Šaulových čias viedli vojnu s Agarejcami; tí padli ich rukou, oni sa však usadili v ich stanoch po celej východnej strane až po Galaád.

1

mail   print   facebook   twitter