Hľadaný výraz: 1Krn 5,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Synovia Rubena, Izraelovho prvorodeného - lebo on bol prvorodený, ale keď poškvrnil lôžko svojho otca, dostalo sa prvorodenské právo synom Izraelovho syna Jozefa; no nepočítal sa za prvorodeného,

1

mail   print   facebook   twitter