Hľadaný výraz: 1Krn 4,9-10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Jábes však bol váženejší ako jeho bratia. Jeho matka mu dala meno Jábes, hovoriac: „V bolesti som ho porodila.“ 10 Jábes vzýval Izraelovho Boha: „Ak ma naozaj požehnáš a rozšíriš moje hranice, ak tvoja ruka bude so mnou a urobíš, aby ma neubíjalo nešťastie …!“ A Boh splnil, čo si žiadal.

1

mail   print   facebook   twitter