Hľadaný výraz: 1Krn 4,23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 To sú hrnčiari, obyvatelia Netaimu a Gedery. Bývali u kráľa v jeho dielňach.

1

mail   print   facebook   twitter