Hľadaný výraz: 1Krn 4,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Ezrovi synovia: Jeter, Mered, Efer a Jalon … a počala Mariamu, Samaiho a Jesbu, otca Estama.

1

mail   print   facebook   twitter