Hľadaný výraz: 1Krn 3,15-16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Joziášovi synovia: Prvorodený Johanan, druhý Joakim, tretí Sedekiáš, štvrtý Selum. 16 Joakimov syn bol Jechoniáš, jeho syn Sedekiáš.

1

mail   print   facebook   twitter