Hľadaný výraz: 1Krn 29,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 A kto mal drahokamy, dal ich pre pokladnicu Pánovho chrámu do ruky Gerzonca Jahiela.

1

mail   print   facebook   twitter