Hľadaný výraz: 1Krn 29,29, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
29 Dejiny kráľa Dávida, prvšie i neskoršie, sú zapísané v Príbehoch vidca Samuela, v Príbehoch proroka Nátana a v Príbehoch vidca Gada.

1

mail   print   facebook   twitter