Hľadaný výraz: 1Krn 29,28, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
28 Zomrel v krásnej starobe, obdarený vekom, bohatstvom a slávou. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Šalamún.

1

mail   print   facebook   twitter