Hľadaný výraz: 1Krn 29,22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 V ten deň jedli a pili pred Pánom s veľkou radosťou a druhý raz ustanovili Dávidovho syna Šalamúna za kráľa a pomazali ho Pánovi za knieža, Sadoka však za kňaza.

1

mail   print   facebook   twitter