Hľadaný výraz: 1Krn 29,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Lebo my sme pred tebou cudzinci a pútnici ako všetci naši otcovia. Ako tieň sú naše dni na zemi, bez nádeje.

1

mail   print   facebook   twitter