Hľadaný výraz: 1Krn 29,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Tebe, Pane, patrí veľkosť i moc, chvála, veleba a sláva, veď tvoje, Pane, je všetko na nebi i na zemi, i kráľovstvo; ty prevyšuješ všetko, si Najvyšší!

1

mail   print   facebook   twitter