Hľadaný výraz: 1Krn 28,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 A teraz pred očami celého Izraela, Pánovho zhromaždenia, a aby to počul náš Boh: Zachovávajte a skúmajte všetky príkazy Pána, svojho Boha, aby ste si udržali dobrú krajinu a poručili ju svojim synom po sebe naveky.

1

mail   print   facebook   twitter