Hľadaný výraz: 1Krn 28,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Kráľ Dávid sa postavil na nohy a hovoril: „Počujte ma, bratia moji a ľud môj! Ja som zamýšľal postaviť dom, kde by odpočívala Pánova archa zmluvy a podnož nášho Boha, a porobil som prípravy pre stavbu.

1

mail   print   facebook   twitter