Hľadaný výraz: 1Krn 28,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 Všetko toto mu vysvetlil podľa písma z Pánovej ruky, všetky práce rozvrhu.

1

mail   print   facebook   twitter